Zorg, kangoeroeklas en soemo

Op basisschool Erasmus hebben we aandacht voor élk kind. We hechten niet enkel belang aan de cognitieve ontwikkeling van de kinderen, maar ook de sociaal-emotionele ontplooiing van het kind vinden we erg belangrijk.


> Voor kinderen die extra zorg nodig hebben, werken we een zorgtraject uit in samenwerking met de zorgcoördinatoren, de SES-leerkrachten, de OT-leerkrachten, de klasleerkracht én het CLB.


> Voor kinderen die extra uitdagingen nodig hebben, wordt er in de klas verrijking voorzien op verschillende niveaus, zowel binnen de klas als klasoverschrijdend zoals tijdens het driesporenbeleid.


> Voor kinderen die nòg meer dan extra uitdaging nodig hebben, richten we wekelijks een buiten-de-klasmoment in. Voor de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar is dat de buidelklas; vanaf het tweede leerjaar kunnen deze leerlingen terecht in de kangoeroeklas.


> Kleuters oefenen hun sociale vaardigheden via de methode 'Het gat in de haag' waarbij acht kleurrijke groentjes met elk hun eigen karakter de hoofdrol spelen.


> De leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar werken rond de dierenvrienden van de Axenroos en krijgen in de klassenraden tools aangereikt om op een toffe manier met elkaar om te gaan.


> Psycholoog Isolde gaat met de kinderen van het 3de tot het 6de leerjaar klassikaal aan de slag om hen te helpen groeien op sociaal en emotioneel vlak. Naar school gaan is niet enkel cognitief leren, het is ook leren (samen)leven. Bovendien hebben kinderen die zich goed voelen meer ruimte om te leren en meer leerplezier te ervaren.

Tijdens het SOEMO-moment werken de kinderen zowel rond het omgaan met zichzelf als rond het omgaan met elkaar. Enerzijds ontdekken ze hoe ze zelf rust kunnen vinden en hoe ze baas kunnen zijn over hun eigen emoties. Ze leren stilstaan bij wat ze voelen en vat krijgen op lastige, boze, verdrietige, bange gevoelens. Ze ondervinden hoe ze om kunnen gaan met problemen in plaats van ze weg te duwen of erdoor overspoeld te raken. Op die manier ontwikkelen ze een groter vertrouwen in zichzelf en groeien ze op het vlak van weerbaarheid, verantwoordelijkheid en probleemoplossend vermogen.

Anderzijds worden ze tijdens het SOEMO-moment uitgedaagd om goed te leren luisteren naar elkaar, zich in te leven in anderen en op een constructieve manier in dialoog te gaan met de klas. Ze leren zichzelf op een acceptabele manier uitdrukken en de verschillen tussen elkaar herkennen en respecteren. Sociale vaardigheden worden op een toegankelijke manier ingeoefend aan de hand van de dieren van de Axenroos, die een rode draad vormen doorheen het hele schoolgebeuren en in tal van schoolse activiteiten verweven zitten.

Zorg, kangoeroeklas en soemo